Formandens beretning for 2019

Det er knapt et år siden vi den 28. februar mødtes til forrige generalforsamling, der blev efterfulgt af et foredrag af Holger Münchaus Petersen, der med udgangspunkt i dampskibet Caledonia fortalte om dampskibstrafikken på Københavns Havn gennem tiderne. Vi kom ganske vidt omkring ganske som Caledonia, der ikke alene tog ruten til Kiel, men også lystture på Øresund.

Med næste foredrag blev vi på landjorden, hvor Peter Heiberg fortalte om arkitekten Bent Helweg Møller og hans bygninger i København. Det er huse, der er indgået som umistelige i bybilledet, men som for mellemkrigstiden var ganske revolutionerende. Tænk blot på Berlingske hovedsæde i Pilestræde.

Cecilie Bønnelycke fortale om Sædelighedsfejden i slutningen af 1800-tallet, hvor moral – og dobbeltmoral – var et heftigt stridspunkt mellem konservative og moderne indstillede. Det var jo en brydningstid på mange måde.

Efter en lang sommer mødtes vi så igen i september i Færingernes Hus på Vesterbrogade. Her præsenteredes Historiske meddelelser om København 2019 i historiske omgivelser, da lokalerne ligger i bygninger, der i 1800-tallet har været en ølhal og kirke, men dog ikke på samme tid. Nu fungerer stedet som centrum for færinger i København, og dets dynamiske leder Silla Kauffmann fortalte om stedets mange funktioner. Lokalerne er i disse måneder under ombygning, og når de er færdige, agter vi at henlægge flere af selskabets møder til den udmærkede mødesal. Stedet er ganske rimeligt i pris og lige så centralt beliggende som Vartov her, og så vil der om aftenen være salg af drikkevarer, herunder færøsk øl. Vi hører gerne, hvad I synes.

Vesterbrogade var sammen med de øvrige landeveje ind til København før voldenes fald genstand for mit eget foredrag i oktober om forsøget på at indramme hovedstaden med smukt anlagte veje. Særligt anlæggelsen af H.E. Peymanns dobbeltalléer foran portene fra omkring 1780 blev genstand for omtale, og som bekendt existerer en af dem jo endnu om end i let ødelagt tilstand som Dag Hammarskiölds Alle.

Og så sluttede året med Birgitte Bøggild Johannsens foredrag i december om Niels Juel og København. Foredragsholderen fulgte søhelten rundt i København fra Admiralgården til hans eget palæ på hjørnet af Bredgade, der jo nu er den Franske Ambassade. Og han blev også fulgt derfra til sit gravsted i Holmens Kirke, da døden indhentede ham i 1697. Her indrettede hustruen Margrethe Ulfeldt et særligt kapel, der stod i nogle få år, hvorefter hans kiste flyttedes til den monumentale endevæg i kirkens nybyggede ligkapel.

Igen i år må vi konstatere, at medlemstallet er dalet, om end faldet ikke er så stort som i 2018, hvor vi mistede ca. 75 medlemmer. Ved forrige årsskifte havde vi 538 medlemmer, ved seneste årsskifte 520. Det er inkl. ca. 15, der har henvendt sig inden for de seneste par måneder, og som derfor i bedste fald kan tælle som betalende medlemmer her i 2020.

Det er naturligvis godt, at faldet i 2019 ikke har været så stort som det foregående år. I efterårsprogrammet efterlyste vi nye medlemmer, og en del af de nye henvendelser er vel en følge heraf. Alligevel er det bekymrende, men ikke ukendt. Vores kollegaforening på Frederiksberg har samme problem. Vi er rimeligvis presset af de lokale lokalforeninger og af internetplatforme, hvor folk kan få informationer i en lind strøm ganske gratis. Betegnende er det, at vores egen facebookgruppe, der administreres af Hanne Fabricius, har flere medlemmer end Selskabet. Tilmed synes folk at blive der – og ikke som det var hensigten at blive sluset ind i selskabet som betalende medlemmer.

Og det er jo ikke, fordi vi ikke har noget at byde på. Jeg har netop nævnt vores arrangementer i løbet af året, og så er der jo årbogen, hvor 2019 årgangen var rigtig stærk med artikel om Rundetårn, jobansøgninger fra 1700-tallet og Akropolistæppet m.v. Den når ud til vores medlemmer og en række biblioteker rundt omkring, og den fungerer dermed som appetitvækker – flagskib – for Selskabet.

Jeg håber, at den når ud til rigtigt mange i 2020!

I forbindelse med kontingentopkrævningen i foråret modtog vi en smuk pengegave på 1.000 fra et af vores trofaste medlemmer. Det vil jeg gerne takke for, og måske plante spiren til noget tilsvarende hos andre…

Vores økonomi er trods medlemsnedgangen ellers ganske pæn. Hertil bidrager ikke mindst de frivillige, der sammen med flere bestyrelsesmedlemmer uddeler årbogen direkte til medlemmerne. Vi er glade for dem, der kommer til årbogsuddelingen. Det er der ca. ¼ af medlemmerne der gør, resten får den via disse frivillige, hvoraf jeg igen i år gerne vil takke Flemming Næsland og Finn Andersen for deres indsats. Portoen jo er høj og stadig stigende. Vi har fået uddelt ca. 350 årbøger på den måde, og hver årbog ville have kostet 60 kr., så kan I selv regne besparelsen ud.

Et par ord om forårets arrangementer: I december havde vi jo et foredrag om Niels Juel, og intet er mere oplagt om så at besøge hans palæ, der jo som bekendt nu er ramme om den franske ambassade. Desværre er de meget besværlige at forhandle med, men det er lykkedes os at få arrangeret to omvisninger på hver 25 personer en gang for alle, da man ikke ønsker at arrangere flere besøg for os. Da der i talende stund har meldt sig 150, og kun 50 kan komme med, så vi vil desværre komme til at skuffe en hel del. Det beder vi om forståelse for. Da deltagelse i Selskabets arrangementer ikke skal være et kapløb om først at melde sig til, trækker vi lod om deltagelse. Det ville også være uretfærdigt på anden måde, fordi medlemmerne får programmet på forskellig tid.

Heldigvis har vi god plads på de efterfølgende arrangementer!