FOREDRAG

Biblioteker og bogsamleren i 1700-tallets København

Foredrag ved antikvar og boghistoriker Christian Kaaber, onsdag den 12. oktober, kl. 19 i Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17 A.

– Ingen tilmelding

1700-tallets København var fyldt med bøger: Residensstadens bibliotekslandskab omfattede store institutioner som Det Kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket, men også en lang række større og mindre private biblioteker, bl.a. indrettede af A.G. Moltke et fornemt privatbibliotek i sit palæ på Amalienborg og grev Otto Thott opførte en biblioteksbygning bag sit palæ på Kongens Nytorv. Og som noget helt nyt opstod i løbet af 1700-tallet lejebiblioteker, hvor man kunne låne bøger hjem mod kontant betaling. Antikvar og boghistoriker Christian Kaaber fortæller med udgangspunkt i sit afsnit i den nyudkomne ”Dansk Bibliotekshistorie”, 2021.

RUNDVISNING

Folk og hjem i Brumleby

Introduktion og omvisning ved seniorforsker Lykke Pedersen, Nationalmuseet samt formand for bestyrelsen af Brumlebys Museum, og ved bestyrelsesmedlem sammesteds Ulla Munch-Petersen, lørdag den 12. november kl. 14. Mødested: Brumleby 134.

NB: Tilmelding er nødvendig, på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 1. november!

Lykke Pedersen vil introducere os til de første beboere frem til 1872. I disse år opstod de nye folkelige bevægelser med udgangspunkt i Brumleby: Boligbevægelsen og brugsforeningsbevægelsen, der blev løftestænger for perioden demokratiserings- og moderniseringsprojekt. Desuden vil hun fortælle om, hvorledes bebyggelsen flere gange i nyere tid er blevet reddet fra nedrivning til fordel for bl.a. moderne terrassehuse.

Ulla Munch-Petersen bor i Brumleby og vil berette om livet som lejer i den usædvanlige bebyggelsen. 

Lokalerne er små, og 50 er det maximale antal, der kan deltage, hvis man skal tage sikkerhedskravene i agt og deltagerne skal have noget ud af besøget. Derfor må vi kræve tilmelding. Det sker bedst ved at skrive til Selskabets mailadresse, se ovenfor, eller sende et brev (adressen ses nedenfor). Ved overtegning vil vi forsøge en dublering af arrangementet på et senere tidspunkt. 

Bemærk, at omvisningen er mindre egnet til gangbesværede, da der er en del trapper.

 

FOREDRAG 

Tiggeri forbudt. Almisser og magi i 1700-tallets København

Foredrag ved arkivar Peter Wessel Hansen, mandag den 12. december i Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17 A , kl. 19.

– Ingen tilmelding

Ingen steder i 1700-tallets København kunne man gå i fred for tiggernes evindelige bønner og fremstrakte hænder. Tiggerne levede en farlig tilværelse, for tiggeri var forbudt. Ja, det var endda også forbudt at give til tiggerne. Men tiggerne og de fattige var ikke kun en plage og et problem. Mange københavnere troede nemlig, at Gud hjalp dem, der gav til de fattige. Gaver til de fattige var nærmest den rene magi. I foredraget fortæller arkivar Peter Wessel Hansen om tiggere, almisser, tro og skikke med udgangspunkt i kilder fra Københavns Stadsarkivs samlinger samt i sin bog ”Tiggeri forbudt”, der udkom den 14. juli 2022 som en del af 100 danmarkshistorier serien.

 

FOREDRAG

Københavnsegnens Grønne Områder

Foredrag ved professor Henrik Vejre, tirsdag den 14. februar 2023 i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H, Foredraget ligger umiddelbart efter Generalforsamlingen, der begynder kl. 19.

– Ingen tilmelding 

I en svær kamp mod byudviklingsinteresser er det gennem 170 år lykkedes at tilvejebringe og forvalte betydelige grønne områder i Storkøbenhavn. Fælles for de grønne områder er, at de først er blevet til efter omhyggelig planlægning og beslutninger med aktiv involvering af myndigheder. Fra fæstningsringens parker og de store byparker i de indlemmede distrikter, over de store landskabsfredninger på Nordegnen til de kunstige landskaber på Vestegnen har planlægning spillet en central rolle. I perioder har kommunerne spillet en bærende rolle i skabelsen af grønne områder, men gennem det tyvende århundrede begyndte staten at involvere sig mere i takt med, at København voksede til et egentligt metropol. 

Hovedargumentet bag ønskerne om grønne områder har altid været befolkningens sundhed – men gennem tiden har andre behov øget interessen for at bevare og skabe grønne områder; landbrugsproduktion, kulturhistorie, biodiversitet og klimasikring. De grønne områder er generelt velbeskyttede og ofte ganske velfungerende. Men affæren på Amager Fælled viser at arbejdet med at sikre befolkningen adgang til grønne områder ikke er slut – og i al fald ikke uden konflikter.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2023

 

Generalforsamlingen finder sted i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H, tirsdag den 14. februar kl. 19 med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår (2022). 

4. Indkomne forslag.

5. Valg af: 

   a. Formand. – b. Fire bestyrelsesmedlemmer. – c. To bestyrelsessuppleanter. – d. To revisorer. –   

   e. En revisorsuppleant.

6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent for 2021.

7. Eventuelt. 

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen (se adressen nedenfor).

 

SELSKABET FOR KØBENHAVNS HISTORIE 

Vi kontaktes på www.kobenhavnshistorie.dk eller ved skriftlig henvendelse til formanden:

Bjørn Westerbeek Dahl, Løberen 3, 2990 Nivå. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.