Den præsentable Entré.

Adgangsvejene til Kongens København 1660-1870 og deres forskønnelse

Foredrag ved Bjørn Westerbeek Dahl
 

Sted: Vartovs Store Sal, mandag den 21. oktober 2019, kl. 19.

 Med enevældens indførelse i 1660-61 cementeredes Københavns rolle som monarkiets ubestridte hovedstad. Her samledes det statlige styre, og byen skulle derfor præsentere landets formåen i en passende ramme. Inden for voldene ytrede det sig i adskillige forsøg på at modernisere bygninger og byplan. Uden for voldene forsøgte man i flere omgange at skabe imponerende byrum i form af allébeplantninger, der skulle give et godt førstehåndsindtryk af byen. Særligt H.E. Peymanns pragtalléer uden for Vester-, Nørre- og Østerport fra 1780’erne bør fremhæves. Senere tider har imidlertid handlet ilde med forstædernes beplantning, og kun Dag Hammarskiölds Allé står tilbage af fordums herlighed, om end i en noget forpjuske form.