Meddelelser

På denne side forekommer fra tid til anden diverse praktiske meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne. Nyeste meddelelser står øverst. 

 

MEDLEMSTAL OG KONTINGENTINDBETALING

Efter kontingentindbetalingerne i 2018 kunne bestyrelsen konstatere et vist fald i medlemstallet, der ved årsskriftet 2018/19 ligger på 539. Det er et fald på ca. 50 i forhold til året før.

 Vi vil derfor appellere til alle vores medlemmer om at tænke på, om der i bekendtskabskredsen skulle være potentielt nye medlemmer og opfordre dem til at melde sig ind i Selskabet.

Årets kontingentbetaling vil blive udsendt primo marts med betalingsfrist 1. april. Vi vil opfordre alle til at indbetale kontingentet rettidigt, da det indebærer et urimeligt ekstraarbejde med udsendelse af erindringsbreve og rykkere.