Forfatter: Samlet af Bjørn Westerbeek Dahl©
Titel: Byfogdens vognægtregnskaber 1624 -
Udgivet: Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Indholdsoversigt
Note:  

 

Indholdsoversigt

 

Introduktion til webudgaven

Byfogedens vognægtregnskaber

Byfogeden var i ældre tid den embedsmand, der varetog kongens interesser i byen, og hvis funktioner i et vist omfang svarer til vore dages politimester og dommer. Han administrerede blandt mange andre forhold store dele af justitsvæsenet og modtog på den konto kongens del af afgifter og bøder.

Den københavnske byfogeds regnskab er bevaret fra 1. maj 1624, og da byens egne regnskaber fra 1600-tallet er gået tabt, kan man her finde en hel del oplysninger om datidens samfundsforhold, bl. a. arvesager og de ikke mindre interessante og pikante lejermålssager, der ikke fremgår af andre kilder.

Af de indtægter, som byfogeden fik, betaltes også visse af byens fælles udgifter, således løn til portnerne ved byens tre porte - og betaling til de vognmænd, der på byens vegne kørte "i kongens tjeneste", de såkaldte " vognægter".

Mellem 1624 og 1650 førtes regnskaberne så specifikt, at man dag for dag kan se, hvem der fik stillet vogne til rådighed, hvor de skulle hen - og undertiden også i hvilket ærinde, de rejste.

Disse vognægtregnskaber giver et godt billede af livet i og omkring hoffet og statsadministrationen i sidste halvdel af Christian den 4.s regeringstid.

Som en smagsprøve på dette stof har Bjørn Westerbeek Dahl, lagt oplysningerne fra vognægtregnskaberne i en tabel i håbet om, at de vil interessere andre end ham selv. Der er ikke læst korrektur på udskriften i forhold til originalen, og indtil videre omfatter det kun perioden 1624-28.

Henvendelser om vognægtregnskaberne modtages med taknemmelighed.

Bjørn Westerbeek Dahl

 

Se endvidere Bjørn Westerbeek Dahls artikel fra Københavns Kronik nr. 98, november 2002.

 

Vogn-ægt, en. (ænyd. d. s.; foræld.) befordring ell. transport med vogn, spec.: som pligtarbejde

Ordbog over det danske sprog