Indholdsfortegnelse

 


 

 


 

Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006

 

 

Introduktion til webudgaven

I 1980'erne udgav Politikens forlag en række kulturførere. Blandt disse var denne om København. Af ophavsretlige grunde er såvel bogens illustrationer som det afsluttende afsnit med turforslag udeladt. I forbindelse med denne udgivelse er den oprindelige tekst gennemset for trykfejl m.v.

 

Ophavsret

Nærværende udgave af Politikens Kulturfører over københavn er genudgivet på internettet med særlig tilladelse fra såvel forfatteren Jens Fleischer som Politikens Forlag. Vi takker begge for deres beredvilighed. Det er ikke tilladt at kopiere større dele af teksten uden forfatterens tilladelse.


[1]

Politikens Kulturfører

KØBENHAVN

 

 

 


[2]

Politikens Kulturfører

 

 

 


[3]

Jens Fleischer

København

Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag

 

 

 


[4]

Politikens Kulturfører: København
Jens Fleischer: København Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag.
1. udgave. 1. oplag
Politikens Forlag. 1985
ISBN 87-567-3904-4

 

 

 


[5]

Forord

I de tre første bind af serien Politikens Kulturfører har det tematiske allerede været anslået. Til bygninger og andre historiske mindesmærker er knyttet mere uddybende tekster, f.eks. forklaringen bag et bestemt kristent symbol i en kirke, et stykke politisk historie knyttet til opførelsen af en borg, for ikke at glemme rækken af arkitektoniske motiver, der har vandret fra udlandet til Danmark. Det har derfor været nærliggende ved et emne så omfattende som København at beskrive byen i form af selvstændige artikler, der alle på en eller anden måde belyser dens kulturhistorie. København omfatter i denne sammenhæng Københavns kommune, Frederiksberg og Amager. Mellem gadenavnenes historie og de mere eller mindre kendte bygningsværker optræder således artikler om dampmaskiner, dyrekampe, kaffehuse, parykmagere, svinehold og voldmøller. Ligeledes er en række biografiske artikler omhandlende arkitekter, digtere og kunstnere tilføjet, personer der på forskellig vis har præget København og skildret dens brogede liv gennem tiderne.

Under omtalen af en række historiske huse og personer er det anført, hvor længe N.N. boede i en bestemt bygning. Mange af disse oplysninger er hentet fra Minderige Huse, udgivet af Kraks Vejviser. Forfatteren har også fundet meget stof i memoirelitteraturen og de mange aviser og magasiner, man har kunnet faldbyde københavnerne i de sidste 250 år.

Hvad de historiske rammer angår, dækker bogen perioden fra 1000-tallet til ca. 1920 og det må understreges, at der ligesom i de forrige bind er tale om et skønsomt udvalg af emner for forfatterens egen regning. I øvrigt henvises til bogens 17 turforslag, der er nærmere omtalt s. 247.

Ved manuskriptets afslutning skal en særlig tak rettes til Fru Ebon Borg, som har givet forfatteren mange og righoldige oplysninger, ligesom hun har tilvejebragt flere af bogens illustrationer. En varm tak skal ligeledes rettes til autoriseret guide, Fru Hanne Brøns, som har gennemlæst manuskriptet.

Redaktionen, april 1985


[6]

[Tom side]