Indholdsfortegnelse

 

199

XVII.

Den danske Flaade.

_____

Den danske Flaade bestod 1807 af 17 Linieskibe, hvoraf Christian den Første var paa 90 Kanoner; Valdemar og Neptun hver paa 80; Norge paa 78; Danmark paa 76, Kronprindsesse Marie, Prindsesse Sophie Frederikkke, Odin, Trekroner, Justitia, Fyen, Skjold, Kronprinds Frederik og Arveprinds Frederik, Alle paa 70 Kanoner; Prindsesse Caroline paa 66; Seiren paa 64 og Mars paa 60 Kanoner.

Dernæst af 17 Fregatter: Perlen, Iris, Freia, Havfruen, Rota og Najaden, hver paa 46 Kanoner; Nymphen, Venus, St. Thomas og Frederiksværn, hver paa 40; Frederikssteen paa 26; Tritton paa 24; Lille Belt og Fylla paa 20, Glückstadt paa 12, samt Eideren og Elben, hver paa 10 Kanoner.


200

8 Brigger: Sarpen, Nidelven, Glommen, Allart, Mercurius og Delphinen, hver paa 18 Kanoner.

En Kutterbrig: den flyvende Fisk 20 Kanoner; en Skonnert Ørnen 10 Kanoner; 4 Stykpramme: Haien, Sværdfisken, Kæmpen og Lindormen, hver paa 20 Kanoner.

Et Flydebatteri paa 24 Kanoner; 10 Kanonbaade, hver armeret med 2 18 pundige (Stavern med 2 24 pundige) Kanoner og 6 4 pundige Haubitzer; 13 Kanonchalupper, hver armeret med 2 24 pundige Kanoner og 4 pundige Haubitzer; en Kanonjolle med 1 24 pundig Kanon og 2 4 pundige Haubitzer; en Morteerchaluppe armeret med 1 100 pundig Morteer og 2 4 pundige Haubitzer, samt en Morteer-Barkasse med 1 100 pundig Morteer.

Samtlige Skibe blev alle fuldt udrustede og desuden fyldte med et stort Forraad af alle Slags Krigs- og Skibs-Materialier. Smaafartøier, Pramme o.s.v. toges med.

Skibene vare af en saa fortrinlig Godhed, at de, skjøndt de bleve overførte til England i det meest stormende Veir, dog ikke lede det Mindst paa deres Skrog. Admiral Gambier, der synede dem ved deres Ankomst til England, yttede om dem: "dersom Napoleon var kommen i Besiddelse af denne Flaade, saa maatte Følgerne have bleven meget alvorlige for England."

Englænderne vurderede selv Flaaden til 2 Millioner Pd. Sterling eller 18 Millioner Rdlr., og efter Admiralitets-Collegiets Vurdering beløb Værdien sig til omtrent samme Sum.


201

Af Linieskibene vare de 4 under 10 Aar og de 7 under 20 Aar gamle; af Fregatterne 10 under 8 og 3 under 15 Aar gamle.

En Lystfregat, som Kongen af England havde foræret Kronprindsen, sin Søstersøn, ved dennes Confirmation, toge Englænderne ikke med sig; men Kongen sendte den endnu samme Aar tilbage til England med nogle frigivne engelske Krigsfanger.