Indholdsfortegnelse

 


 

 

Forfatter: Bi Skaarup, Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Guide til Københavns Befæstning
Udgivet: Kbh., 1996
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Indholdsoversigt
Note: Denne indholdsoversigt er bygget specielt til webudgaven.

 

Introduktion til webudgaven

Guide til Københavns Befæstning, med bidrag af Bi Skaarup, Bjørn Westerbeek Dahl og Peter Thorning Christensen, blev udgivet i Kulturbyåret 1996. I et samarbejde mellem Miljø- og Energiministeriet, Forsvarsministeriet, Københavns Amt og Københavns Kommune, var et af arrangementerne i Kulturbyåret en formidling af befæstningsanlæggene omkring København. Udover informationsskilte ved de enkelte anlæg, udgaves denne bog samt en række vandretursfoldere. I 10-året for "Kulturby 96" genudgiver Selskabet for Københavns Historie de centrale dele af bogen i samarbejde med forfatterne.

Ophavsret

Af ophavsmæssige grunde udgives Guide til Københavns Befæstning uden illustrationer. Teksterne er venligst stillet til rådighed af forfatterne. Med hensyn til det sidste kapitel: Betonfæstningen 1858-1996, afventer vi en nyskrevet udgave på Københavns Amts hjemmeside. Desuden er afsnittet med befæstningsoversigten udeladt af hensyn til manglende opdatering.


Guide til Københavns Befæstning

900 års befæstningshistorie

 

 

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 1996


[5]