Indholdsfortegnelse

 


 

Forfatter: N. Jonge
Titel: Den Kongelige Hoved- og Residentz-Stad Kiøbenhavns Beskrivelse, forestillende Stadens Tilstand, Beskaffenhed oc Merkværdigheder i en sammenhængende Orden i de ældste, mellemste oc nyeste Tider.
Udgivet: Kbh., 1783-1945
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2011

 

Introduktion til webudgaven

Som et tidligt varsel om de mange lokaltopografier, der prægede de første årtier af 1800-tallet, står Nicolai Jonges Københavns beskrivelse fra 1783.
 Jonge var født i København i 1727 og efter studier ved Københavns Universitet blev han præst i Allerslev syd for Præstø i 1762. Her virkede han til sin død i 1789 som præst og myreflittig forfatter. På Allerslev Kirkegård står stadig hans gravmæle som et minde om den usædvanlige præst.

Allerede mens han studerede teologi i København, var han blevet optaget af faget geografi, og allerede i 1753 oversatte han en tysk skolegeografi til dansk, og den blev hans første publikation.

Selv efter ansættelsen i Allerslev fortsatte Jonge sine geografiske studier, og som et hovedværk står han Verdensgeografi i 7 store kvartbind med talrige kobberstukne landkort. Sidste bind udkom først i 1791, altså efter Jonges død.

I 1783 udgav han første bind af sin Københavnstopografi, der blev udgivet under den omstændige titel: ”Den Kongelige Hoved- og Residentz-Stad Kiøbenhavns Beskrivelse, forestillende Stadens Tilstand, Beskaffenhed oc Merkværdigheder i en sammenhængende Orden i de ældste, mellemste oc nyeste Tider”. Den indeholdt kapitlerne 1-6 af topografien. Kapitel 7 til 12 forelå i manuskriptform ved Jonges død i 1789, og blev først udgivet i 1945 på initiativ af Selskabet for Dansk Kulturhistorie på grundlag af originalmanuskriptet på Det Kongelige Bibliotek.

Jonges beskrivelse af København er den mest omfattende topografi over den danske hovedstad fra 1700-tallet og står i detaljeringsgrad langt over afsnittet om København i Erik Pontoppidans Danske Atlas, og dens skematiske opbygning og rigdom på oplysninger gør det til et væsentligt kildeskrift fra København i den florissante periode, før brande og bombardementet i 1794-1807 ændrede byens udseende markant.

Den elektroniske udgave bygger på en indskrivning af 1. bind ved Gitte Steffensen og Bjørn Westerbeek Dahl, 2. bind bygger på en skanning af udgaven fra 1945.

 

Ophavsret

Nærværende udgave af Nicolai Jonges Københavns beskrivelse er, under henvisning til ophavsretslovens 70-års regel, frit tilgængelig.