Artikler af Peter Thorning Christensen i Københavns Kronik.

Gengivet med forfatterens velvillige tilladelse. © Peter Thorning Christensen.

Indhold:


Københavns Kronik nr. 77, august 1997, s. [4]

[Side 4]

Nyboder Skole som kommandocentral 1940-45. En præsentation

Af Peter Thorning Christensen

Under 2. Verdenskrig blev Nyboder Skole beslaglagt af den tyske værnemagt allerede den 10. april 1940, og den blev herefter benyttet under det meste af krigen som hovedkvarter og til indkvartering. Kun i perioden fra august 1941 til november 1942 var den frigivet til civilt brug, og i denne periode blev den almindelige undervisning, der ellers var foregået på andre skoler, genoptaget i de sædvanlige omgivelser.

Fra den 15. november 1942 blev skolen hovedkvarter for "Der Befehlshaber der Deutschen Truppen in Dänemark". Der blev i den anledning udført en del ombygninger inde i skolebygningen, hvor klasseværelser og den ene af de to gymnastiksale blev ombygget til kontorer, telefoncentral m.v. I skolegården ud mod Øster Voldgade blev der opført en vagtbygning, og bag vestfløjen blev der bygget en biograf. Desuden blev der på taget opsat maskingeværreder til antiluftskyts.

Nordøst for skolen, mellem denne og Den Frie Udstillings bygning, blev der foretaget en meget stor udgravning, hvor kommandobunkeren til den kommanderende general blev anlagt. På den anden siden af skolen blev der, inden biografbygningen blev bygget, foretaget en mindre udgravning til en kommunikationsbunker, som biografen derefter blev opført henover. Disse to betonanlæg falder ikke umiddelbart i øjnene i vore dage. På taget af den store ligger idag skolens boldbane, og nedgangen til den skjuler sig i en lille murstensbygning, der ligger ved skolebygningen. Den lille bunker er stadig dækket af "biografen", som imidlertid siden er blevet indrettet som skolens tredje gymnastiksal. I dag afslører den kun sin tilstedeværelse for det opmærksomme øje ved en tunnelindgang med et bredt betonindgangsparti, der fører fra området bag Hotel Østerport ind i skråningen under skolen.

De omfattende bygggearbejder nåede lige at blive færdige den 1. august 1943, før den kommanderende general von Hannekens hovedkvarter i november blev flyttet til Silkeborg af frygt for en allieret invasion på Jyllands vestkyst. Fra flytningen til befrielsen i maj 1945 ved man endnu meget lidt om, hvem der anvendte anlæggene.

Efter krigen har anlæggene været benyttet af Civilforsvaret (nu Beredskabskorpset) som kommandocentral. Den funktion er nu ophørt, men de to bunkeranlæg hører stadig under Københavns Kommunes Beredskabskontor.